Tommerup Skytteforening

 

....find os i kælderen under Tommerup hallen!

Indkaldelse til generalforsamling

Tommerup Skytteforening
Torsdag d. 17 september 2020 kl. 19.00
i foreningens lokaler

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.    Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
2.    Formandens beretning.
3.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4.    Behandling af indkomne forslag.
5.    Fastsættelse af kontingent.
6.    Valg til bestyrelse, suppleant, kasserer og revisor.
7.    Eventuelt.


På valg er:

Flemming B. Olsen - formand
Jan Andersen - bestyrelsesmedlem
Henrik Vibe - bestyrelsesmedlem
Filip B. Olsen - suppleant
Bo Svendsen – Revisor

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før hos Formand: Flemming Olsen, Neversvej 47, 5690 Tommerup, evt. på mail fboadsl@mail.dk

Vi håber unge som ældre vil møde op, fordi generalforsamlingen giver medlemmerne lejlighed til at møde den samlede bestyrelse, og mulighed for at få indflydelse på den daglige drift.

NB!!!!Der er tilmelding til årets generalforsamling, så vi kan sørge for, at der kan opsættes stole under hensyntagen til de til enhver til gældende restriktioner. Tilmelding ved kassen eller ved SMS til 21373389.

 


 

Genåbning efter sommerferie og corona

Vi har åbnet som normalt igen. Se åbningstider i spalten her til højre på siden :)

Genåbning efter corona

 

Åbningstider

Mandag
19:00 til 21:00
Voksenaften, pistol instruktør forefindes.

Onsdag
18:00 til 21:00
Åben for alle, pistol først efter 20:00 ca. (efter at børnene er færdige)

Torsdag
19:00 til 21:00

Langdistance skydning, Skallebøllecenteret. Husk tilmelding, se i kalenderen for info.Nyttige links

DGI Danmark
DGI Fyn Skydning
(tilmeld dig deres nyhedsmail)

DDS-Syd-Øst-Jylland
DGI-Midt&Vestsjælland

Skyttens marked

Skytte resultater
Ranglister